W dniach 16-18 listopada 2016 roku odbyło się posiedzenie Europejskiej Federacji Deweloperskiej (UEPC). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej. Dyskutowano min. na temat wymagań dot. energooszczędności budynków w kontekście podrażania koszów budowy i spadku dostępności mieszkań w Europie. Strona Polska zgłosiła przedstawicielom Komisji problem wykorzystywania przepisów środowiskowych przez „ekoterrorystów” do wyłudzeń od inwestorów. Jak się okazało w innych krajach również występuje ten problem.